2013届高三语文模拟试卷及参考答案江西省2012届高三年级高考模拟试卷(一)语文

江西省 2012 届高三年级高考模拟试卷(一)语文
第Ⅰ卷(选择题 共 36 分)
本卷共 12 小题,每小题 3 分,共 36 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。 一、(18 分,每小题 3 分) 1.下列词语中加点的字,读音全都正确的一组是( ) A.笃 (dǔ)学 兴 (xì nɡ)奋 数 (shǔ)九寒天 惶 (huá nɡ)惶不可终日 . . . . B.船坞 (wù ) 洗涮 (shuà n) 生杀予 (yǔ)夺 解铃还须系 (jì )铃人 . . . . C.瓜蔓 (mà n) 僭 (jià n)称 俾 (bǐ)众周知 偷鸡不成蚀 (shí )把米 . . . . D.丰稔 (rěn) 积攒 (zǎn) 敷 (fū)衍了事 失之东隅 (yú ),收之桑榆 . . . . 2.下列词语中没有错别字的一组是( ) A.坍塌 瞋视 绊脚石 乐不可知 B.国粹 阑珊 结骨眼 忧患备尝 C.祓除 纨绔 乐陶陶 振聋发聩 D.博奕 矛戟 大杂烩 悬梁刺股 3.下列各句中,加点的成语使用最恰当的一句是( ) A.在某些传染病暴发初期,医学专家最感左右为难 的是,如何判断和预测疫情的规模和发展趋 .... 势,以便以公共决策提供更多的科学依据。 B.大型实景舞剧《长恨歌》的演员们充分利用华清池的空间,以优美的舞姿把发生在一千多年 前的爱情悲剧演绎得动人心弦 ,幻若梦境。 .... C.再完美的机制也得靠人去操作,一旦机会主义、暴利主义成为心底横行之猛兽,即使要付出 天大的代价,破坏制度与规则者也会前赴后继 。 .... D.广交会为企业提供了内外留对接的契机,但这种对接不可能一挥而就 ,绝大多数出口企业由 .... 于不熟悉国内市场,即使有意内销也无从着手。 4.下列各句中,没有语病、句意表达明确的一句是(3 分) ( ) A.在俄罗斯“中国年”活动中,艺术家们围绕以增进中俄两国人民的友谊为 宗旨,以提升节目品位为中心,既注重节目的立意,也注重节目的艺术效果。 B.自 2007 年起,国家语委尝试定期公布新词语,这不仅具有社会学的意义, 而且片段有语言学的意义,它将为社会变革和社会发展留下许多珍贵的记录。 C.多达 25 厄名参加过海湾战争的老兵出现无法解释的持续性病症,虽然基 因检测和脑功能成像终将使我们对问题有所了解,但病因也许永远无法查明。 D.短期内,金融危机只对我国某些特定产业的负面影响比较明显,如金融行 业、银行、证券公司、基金公司等会遭受一定的冲击,进而影响大学生就业。 5.下列句子中标点符号的使用,正确的一句是( ) A.细细的秋雨——大约是今年的最后一场雨了吧——在窗外静静地飘洒着。 B.教育部门要积极引导中小学生参加力所能及的社会实践活动,使学生在每一次活动中都能有 所体验、有所感悟、有所收获。 C.东家说:“我家地里杏树上有一窝斑斑, (斑斑,方言,即斑鸠)你看那树上斑斑乱飞,怕是 有孩子在摘杏儿呢。” D.陆游《游山西村》中的一句诗“山重水复疑无路,柳暗花明又一村。”被许多学生写成“山穷水 尽疑无路,柳岸花明又一村” 6.下列对有关名著内容的说明,不正确的一项是 ( ) A.爱斯梅拉达是以谋杀弗比斯的罪名被判处死刑的,可是弗比斯在接受治疗中从医院逃出来后, 为了不使自己的丑行暴露,竟然不去指证真正的凶手,而任由爱斯梅拉达被送上绞架。(《巴黎圣 母院》)
·1 ·

B.贾迎春,贾珍的妹妹,由于没有父母怜爱,养成了孤僻冷漠的性格,心冷嘴冷,后入栊翠庵 为尼。(《红楼梦》) C.堂吉诃德劝说一个又矮又胖的名叫桑丘的农民当自己的侍从,并许诺将来征服个把海岛后就 封他做海岛的总督。桑丘家里很穷,正想出去碰碰运气,于是就答应了堂吉诃德的请求。(《堂吉 诃德》) D.曹操引五十万大军在当阳县截住刘备,赵云发现刘备的家小走散了,带着三四十人马,又杀 回乱军中寻找,赵云连杀五十余员曹将,终于将阿斗交给了刘备。(《三国演义》) 二、(9 分,每小题 3 分) 阅读下面的文字,完成 6~8 题。 网络文学的价值 网络文学以全民书写的方式,模糊了文学原有的边界,这种境况的出现,冲破了传统文学的樊篱, 有助于形成一种大文学观,不仅使各个社会层面的精神思绪和文化含量得到全方位的表现,而且拓 开了文学自身内部的容量和限度,扩大了文学的影响力。不仅如此,以网络为媒介的文学书写,还 往往以自足自我为基础,将触角伸延到影视、话剧、漫画、音乐、游戏等艺术门类,在彼此融合的 过程中,形成新的产业链和消费点。可以说,网络文学的写作在抒发情感、表达自我的同时,也立 意追求经济利益,在渴求得到网友读者的认可和点击阅读的基础上,提供文化消费并愉悦大众。在 这个过程中,网络作者与新型读者之间是相互契合的,你带动我,我带动你地旋转着向前,彼此啮 咬着呈现出螺旋式上升的精神存在。 网络媒介改变了人们观看和阅读世界的方式,在这里,传统文学文本中纯粹精神性所寄寓的精 英化倾向被消解,但是值得注意的是,文学作为一种审美愉悦与精神消费并没有被摧毁,而只是以 新的形态出现。这也昭示出了网络文学在自身展开过程中所彰显出来的新元素。一方面,网络文学 往往以新潮的言语方式、丰富的想象力或可读性极强的故事情节取胜,能够根据当代人的精神理想 和现实追求,调整创作实践和发展方向,使自身符合平民化的审美要求,在传播途径和吸引大众方 面显示出蓬勃的生命力; 另一方面, 新型读者更多追求的是通过借助于电子屏幕的“看”这样一种便捷 直观的方式,涵纳尽可能丰富的信息,释放被压抑的情绪,达到自我认知与精神享受的目的。由此 带来的是网络文学时代大众化与娱乐性的崛起, 但对于网络写作中所蕴涵的“娱乐”意味, 我们不应该 将其作为一种狭隘、庸俗甚至是媚俗的定义来理解,相反,这实际上是依托于网络进行阅读的受众 为愉悦身心、寻求心灵慰藉而关注自身的精神期待和审美体验的一种积极尝试。 网络时代的文学写作还有一个新的特质,那就是批评的即时性、多样性和交流反馈的互动性的 加强。时代的变动以及文学内部的调整和文学自身的位移,给予了当下的网络文学丰厚的生长土壤 和广阔的发展空间,不仅对传统的文学样式和文学生产机制构成了冲击,更为重要的是,网络文学 为整个当代文学的发展进程,提供了诸多的可能性。对于传统的文学图书出版机制而言,网络上的 写作和发表其实更多的是瞬时的、自由的、无拘无束的,网络文学批评亦然,这也是网络文学区别 于以往的文学评论范畴所在。也就是说,文学论坛、文学网站和电子期刊等新媒介的生成,不仅能 够通过特殊的机制化管理和集约型的作品生产、消费途径,使得网络文学的传播和阅读过程更为顺 畅,阅读和观看的“快感”在这里得到了更大的满足;而且为文学批评开拓出了新的空间,可以容纳更 为大众化和平民性的话语,接受平实、朴素和直接的评论方式,建构多赢和互补的局面,甚至还形 成了一种互动式的创作模式,即读者通过点击阅读和论坛式的即时批评,对开放性的作品提出修改 建议,进而参与到新文本的再生成过程中。 (选自 2011 年 8 月 24 日《文艺报》,有删改) 7.关于“网络文学的价值”,下列表述不符合文意的一项是 ( ) A.网络文学以全民书写的方式,模糊了文学原有的边界,冲破了传统文学的樊篱,标志着新书 写方式的诞生。 B.网络媒介改变了人们阅读的方式, 传统文学文本中纯粹精神性所寄寓的精英化倾向被消解, 标 志着新阅读形态的形成。 C.网络文学一定程度上摧毁了传统文学的审美愉悦与精神消费, 昭示出网络文学在自身展开过程 中所彰显出来的新元素。
·2 ·

D.网络时代的文学写作的一个新的特质,就是批评的即时性、多样性和交流反馈的互动性的加 强,使批评空间的得到开拓。 8.网络文学的理解,下列表述正确的一项是( ) A.网络文学还以自足自我为基础,将触角伸延到影视、话剧、漫画、音乐、游戏等艺术门类。 B.网络文学拓开了传统文学自身内部的容量和限度,扩大了传统文学自身的影响力。 C.网络文学对传统文学构成了冲击,为整个近代文学的发展进程,提供了诸多的可能性。 D.网络文学往往以新潮的言语方式、丰富的想象力或可读性极强的故事情节吸引读者阅读。 9.表述符合原文内容的一项是 ( ) A.相对于传统的文学图书出版机制而言,网络上的写作和发表其实很多是瞬时的、自由的、无 拘无束的。 B.通过点击阅读和论坛式的即时批评, 可以对电子作品提出修改建议, 参与到新文本的再生成过 程中。 C.网络文学立意追求经济利益,提供文化消费并愉悦大众,而传统文学不立意追求经济利益。 D.对于网络文学所蕴涵的“娱乐”意味,我们不应该将其仅仅作为一种狭隘、庸俗甚至是媚俗的定 义来理解。 三、 (12 分,每小题 3 分) 阅读下面的文言文,完成 10—12 题。 元岩,字君山,河南洛阳人也。岩好读书,不治 章句,刚鲠有器局,以 名节自许,少与渤海高 . . 颎、太原王韶同志友善。仕周,释褐宣威将军、武贲给事。大冢宰宇文护见而 器之,以为中外记室。 . 累迁内史中大夫,昌国县伯。宣帝嗣位,为政昏暴,京兆郡丞乐运乃舆榇诣朝堂,陈帝八失,言甚 切至。帝大怒,将戮之。朝臣皆恐惧,莫有救者。岩谓人曰:“臧洪同日,尚可俱死,其况 比干乎! . 若乐运不免,吾将与之俱毙。”诣阁请见,言于帝曰:“乐运知书奏必死,所以不顾身命者,欲取后世 之名。陛下若杀之,乃 成其名,落其术内耳。不如劳而遣之,以广圣度。”运因获免。后帝将诛乌丸 . 轨, 岩不肯署诏。 御正颜之仪切谏不入, 岩进继之, 脱巾顿颡, 三拜三进。 帝曰: “汝欲党 乌丸轨邪?” . 岩曰:“臣非党轨,正恐滥诛失天下之望。”帝怒,使阉竖搏其面,遂废于家。 高祖为丞相,加位开府、民部中大夫。及受禅,拜兵部尚书,进爵平昌郡公,邑二千户。岩性 严重,明达世务,每有奏议,侃然正色,庭诤面折,无所回避。上及公卿,皆敬惮之。时高祖初即 位,每惩周代诸侯微弱,以致灭亡,由是分王诸子,权侔王室,以为磐石之固。遣晋王广镇并州, 蜀王秀镇益州。二王年并幼稚,于是盛选贞良有重望 者为之僚佐。于时岩与王韶俱以骨鲠知名,物 . 议称二人才具侔于高颎,由是拜岩为益州总管长史,韶为河北道行台右仆射。高祖谓之曰:“公宰相 大器,今屈辅我儿,如曹参相齐之意也。”及岩到官,法令明肃,吏民称焉。蜀王性好奢侈,尝欲取 獠口以为阉人,又欲生剖死囚,取胆为药。岩皆不奉教,排阁切谏,王辄谢而止,惮岩为人,每循 法度。蜀中狱讼,岩所裁断,莫不悦服。其有得罪者,相谓曰:“平昌公与吾罪,吾何怨焉 。”上甚嘉 . 之,赏赐优洽。十三年,卒官,上悼惜久之。 (节选自《隋书》列传第二十七) 10.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是( ) A.岩好读书,不治 章句 治:研究,分析 . B.其况 比干乎 . C.汝欲党 乌丸轨邪 . D.于是盛选贞良有重望 者为之僚佐 . 况:情况 党:结党 望:名望,声望

11.下列句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( ) A.①以 名节自许 ②王无异于百姓之以 王为爱也 . . B.①平昌公与吾罪,吾何怨焉 . C.①大冢宰宇文护见而 器之 . ②若不阙秦,将焉 取之 . ②计不独生而 令赵亡 .
·3 ·

②秦王恐其破璧,乃 辞谢 . 12.以下各组句子中都能表现元岩“刚鲠”的一组是( ) ①陈帝八失,言甚切至 ②若乐运不免,吾将与之俱毙 ③不如劳而遣之,以广圣度 顿颡,三拜三进 ⑤庭诤面折,无所回避 ⑥岩皆不奉教,排阁切谏 A.①③⑤ B.①②④ C.②④⑥ D.③⑤⑥

D.①陛下若杀之,乃 成其名 .

④脱巾

第Ⅱ卷(非选择题

共 114 分)

四、 (28 分) 13.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。 (12 分) (1)岩好读书,不治章句,刚鲠有器局,以名节自许(4 分)

(2)知书奏必死,所以不顾身命者,欲取后世之名(4 分) (3)每惩周代诸侯微弱,以致灭亡,由是分王诸子,权侔王室,以为磐石之固(4 分)

14.阅读下面这首诗,然后回答问题。(8 分) 归嵩山作(王维) 清川带长薄,车马去闲闲。流水如有意,暮禽相与还。 荒城临古渡,落日满秋山。迢递嵩高下,归来且闭关。 夜归鹿门歌(孟浩然) 山寺钟鸣昼已昏,渔梁渡头争渡喧。人随沙路向江村,余亦乘舟归鹿门。 鹿门月照开烟树,忽到庞公栖隐处。岩扉松径长寂寥,惟有幽人夜来去。 (1)请列出《归嵩山作》的感情变化。 (3 分)

(2)说说这两首诗的诗境有何异同。 (5 分)

15.古诗文填空(5 题限选 4 题,共 8 分) 1.高渐离击筑,荆轲和而歌, , 。(《荆轲剌秦王· 战国策》) 2.《诗经》中有两句写姑娘思念情人的诗,曹操在《短歌行》中借它来表达自己对人才的渴望。这 两句诗是:“ , 。” 3. ,不能十步; 功在不舍。(荀况《劝学》) 4.白居易《琵琶行》中表现诗人急欲相见,而琵琶女心情复杂的诗句是: “ , 。” 5.不违农时, ; ,鱼鳖不可胜食也。(孟轲《寡人之于国也》) 五、阅读下面的文章,回答后面的问题。 (21 分) 汽车等着的时候 夜幕初降,这位身穿灰色衣服的女子来到小公园里那个宁静的角落,坐到长椅上看书。她的衣 服灰色朴素,她的脸蛋非常漂亮。前一天和再前一天,她都在同一时间来到这里,有一个年轻人知 道这件事。 这个年轻人走近前来。就在这一刹那间,她的书滑出了她的手指,落在地上。那年轻人捡起来, 有礼貌地将书还给那女孩子,说了几句关于天气的话,然后就站在那里等着。 那女孩子看看他朴素的衣服和平凡的脸。 “如果你愿意的话,可以坐下,”她用女低音说,“光线太差了,不宜看书。我倒愿意谈谈。”
·4 ·

“你知不知道,”他说,“你是我见到过的最漂亮的女孩子。我昨天就看见你了。” “不管你是谁,”那女孩子用一种冷冰冰的语气说,“你必须记住我是一个有身份的女人。” “请原谅, ”这个年轻人说, “这是我的不是, 你知道——在公园里有些女孩子——当然你不会知道, 但是……” “好啦,别说啦,我当然明白。好吧,请你给我说说这些来往的人群。他们都上哪儿去?他们干吗 这么匆匆忙忙?他们快活吗?”那年轻人没有回答,他不明白他应该扮演个什么样的角色。 “我跑到这儿来, 是因为只有在这里我才可以接近普通群众。 我跟你说话是因为我要跟一个未受金 钱玷污的人说话。哦,你不知道我多么讨厌它——钱,钱,钱!还有那些包围我的男人。我讨厌享 受,讨厌珠宝,讨厌旅行。” “我一直认为,”年轻人说,“金钱一定是一样很好的东西。” “当你拥有几百万几千万的时候,兜风、宴会、戏院、舞会、晚餐!我讨厌这一切。”这位年轻姑 娘说。 小伙子颇有兴趣地看着她。“我一直喜欢,”他说,“读到或是听到有关富人生活的情况。而且我一 向认为,香槟酒是连瓶冰镇,而不是把冰搁杯里的。” “哦……是的,我们闲着无聊有时就靠标新立异来找消遣。目前流行的花样是把冰块搁在香槟酒 里。 ”女孩岔开话题, “有时候, 我想, 如果我有朝一日爱上一个男人的话, 我要爱一个普通的人。 —— 你的职业是什么?” “很低微,但是我希望出人头地。当你说你能够爱一个普通的人的时候,你是当真的吗?”“我确实 是当真的。”她说。 “我在一家餐厅工作。”他说。女孩子缩了回去。 “不是当跑堂吧?”女子略带着央求的口气说。 “我在那家餐厅里当出纳员,也就是那家你现在看得到的有着耀眼的电灯招牌的餐厅。” 女子看看表,站了起来,“你怎么不上班呢?”她问。 “我上夜班,”小伙子说,“我得一个钟头之后才开始工作。我还有希望再见到你吗?” “我不知道,也许。我必须快走。哦,今晚还有一个宴会和一个音乐会呢。也许你来的时候注意 到一辆停在公园拐角上的白色汽车吧?”“红色轮子的那辆吗?”年轻人说。 “哦?……对,我总是坐那辆车来的。司机在那里等我,晚安。” “可是现在天色挺暗了,”年轻人说,“公园里坏人多。我能陪你走到汽车那边吗?” “假如你尊重我的愿望,你得在我走后再在这条凳子上坐10分钟。”她去了。年轻人看着她那优 雅的身姿。然后他站起来,悄悄跟着她。当她走到公园门口时,她转过头来看看那辆汽车,在它边 上走过,穿过喧闹的大街,走进那有着耀眼的电灯招牌的餐厅。一位红发女郎离开出纳员的桌子, 这位穿灰色衣服的女子接替了她。 年轻人把手插进口袋里,慢慢地沿大街走去。迟疑地逗留了片刻,然后他跨进那辆等着的汽车, 舒舒服服地往座垫上一靠,吩咐司机说:“亨利,俱乐部。” (选自欧· 亨利《汽车等着的时候》 ) 16.小说细节描写很成功,请举三处例子分析细节描写的意义。 (6 分)

17.小说中多次提到一辆汽车,“汽车”在小说中有什么作用?请简要概括。 (5 分)?

18.分析女子形象的主要特点。 (6 分)?

·5 ·

19.下列对文章内容的理解,不正确的两项是( ) ( ) (4 分) A.作者将故事安排在夜幕初降的小公园里一个宁静的角落,为人物形象的塑造创设了特定的背 景。 B.女孩子开始表现出几分热情,而后却又“冷冰冰的”;宣称“讨厌享受,讨厌珠宝”,后来却又说 要乘红色轮子的汽车参加音乐会……这些前后矛盾之处都表现出女子善变、不可捉摸的性格特点。 C.小说对处于下层社会女子的描写,表达了对弱势群体生活贫困的关切,表现了作家的社会责任 感。 D.小说主要通过对话、动作及细节描写塑造两个青年的形象,借此揭露、批评了当时社会的不 良风尚。 E.小说结尾出人意料,既让人忍俊不禁,有令人回味无穷,凸显了欧· 亨利式小说结尾的艺术魅 力。 六、语言综合表达题。 (15 分) 20.阅读下面材料,根据要求写小作文。 2009 年 12 月 13 日,都昌候鸟自然保护区管理局查获一起非法猎捕候鸟案,解救下 32 只小天鹅, 这批小天鹅送到九江市野生动物救护中心康复观察。经护鸟小组牵线,29 日,护生会到救护中心察 看小天鹅。管理局表示,待天鹅康复后,将放归自然。 请以“不哭泣的小天鹅”为话题,写一篇不少于 200 字的想象作文。要求:1.细节描写,2.心理描 写,3.注意立意,有“点睛”之笔。

200

七、(50 分) 子(孔子)曰:“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。” 孔子极力提倡“安贫乐道”, 认为有理想、 有志向的君子, 不会总是为自己的吃穿住而奔波的, “饭 疏食饮水,曲肱而枕之”,对于有理想的人来讲,可以说是乐在其中。同时,他还提出,不符合于道 的富贵荣华,他是坚决不予接受的,对待这些东西,如天上的浮云一般。这种思想深深影响了中华 民族。 阅读上面材料,自选角度,自拟题目,写一篇议论文。 要求: (1)全面理解材料,自主确定立意,联系当今社会现实。 (2)不要脱离材料内容或其内 涵范围,不要套作,不要抄袭。 (3)书写清楚。 (4)不少于 700 字。

·6 ·

江西省 2012 届高三年级高考模拟试卷(一)
语文参考答案
一、(18 分,每小题 3 分) 1.D(A.“兴”读作“xīnɡ”;B.“系”读“xì”;C.“蔓”读作“wàn”) 2.C(A.知——支;B.结——节;D.奕——弈) 3.B、A 项中“左右为难”意思是“左也不好,右也不是,形容无论怎样做都有难处”,与“最感”矛盾。B 项中“动人心弦”的意义为“激动人心,非常动人”。 C 项中“前赴后继”形容“不断投入战斗,奋勇冲杀 向前”,为褒义词,与词境不符。D 项中“一挥而就”用以形容“写字、写文章、画画快”显然不正确。 4.C(A 项,成分残缺。“围绕”缺宾语,可改为“围绕增进中俄两国人民的友谊这一宗旨和提升节目 的品位这一中心”。B 项,语序不当。应为“不仅具有语言学的意义,而且具有社会学的意义”,否则 与下句不能衔接。D 项,分类标准不一致。“金融行业”是“银行、证券公司、基金公司”等的总称。 ) 5. A( B、两个顿号改为逗号,C、括号应放在“斑斑”之后、逗号之前,D、“山重水复疑元路,柳暗 花明又一村。”中的句号删除。 ) 6.B(“贾迎春”应改为“贾惜春”,人物错位) 二、(9 分,每小题 3 分) 7.C.“网络文学一定程度上摧毁了传统文学的审美愉悦与精神消费”有误,原文是“文学作为一种审美 愉悦与精神消费并没有被摧毁”。 8.D.A 应为“往往以自足自我为基础”,B 去掉两个“传统”,C“近代”应为“当代”。 9.A.B“电子作品”应为“开放性的作品”,C“传统文学不立意追求经济利益”于文无据,D 去掉“仅仅”。 三、 (9 分,每小题 3 分) 10.B(况,比况) 11.D(A①介词,凭借;②动词,认为。B①语气词,②疑问代词,哪里。C①表顺承关系,②表转 折关系。D①②都表顺承关系) 12.C(①表现的是乐运而不是元岩,③表现元岩的说话策略) 四、 (28 分) 13. (1)元岩喜欢读书,不注重分析章节句读,性情刚正耿直,有才识及政治才能,以声名气节自 许。 (重点字词:治、器局、刚鲠、以) (2)乐运知道上书请奏一定会被杀,而不顾性命这样做的原因,是想取得后世的好名声。 (重 点字词:书奏、必、所以、取) (3)常常以周代诸侯微弱,以至于灭亡的事为戒,因此分封各位王子,让他们的权利与王室相 等,来使江山像磐石那样坚固。 (重点字词:惩、分、权侔、以为) 14. (1)出发时安详从容,途中一度凄清悲苦,最后恬静淡泊。 (每点 1 分,共 3 分) (2)同:人与自然在精神上高度契合,景物和感受诗意地结合在一起,全诗是浑融完整的整体, 恬淡、优美。 (2 分) 异:孟诗用白描,着墨轻淡,古淡淳朴,悠远深厚;王诗“诗中有画”,有丰富的色泽和光彩, 丰缛而不华靡。 (3 分) 15.(8 分)(1)为变徵之声,士皆垂泪涕泣。(2)青青子衿,悠悠我心 (3)骐骥一跃 驽马十 驾 (4)千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。 (5)谷不可胜食也;数罟不入洿池 五、 (21 分) 16.示例)①对汽车轮子是否是红色有些迟疑,说明不是汽车的主人。②当听说男青年是“在一家餐 厅工作”时,便“缩了回去”,暗示其羡慕富人不愿和穷人交往的心理。③女身着灰色朴素的衣服,不 可能马上参加宴会、音乐会,暗示她并非富人。 (每点 2 分) 17.答案 汽车的作用:是财富地位的象征;(1 分)推动情节发展,揭示了人物身份(或揭开故事谜 底) 。 (2 分)照应小说题目。 (2 分)? 18. (1)普通劳动者,社会地位不高(餐馆出纳) ;但年轻漂亮。 (2 分)? (2)装腔作势,故作矜持,自欺欺人(假装爱读书,故意把书掉在地上,以便同男子交谈,谈话中
·7 ·

又说自己讨厌金钱等) 。 (2 分)? (3)虚荣,内心空虚,羡慕富人生活(说汽车在等自己,马上去参加音乐会等) 。 (2 分) 19.B C 六、(15 分) 20.基本符合要求 9 分;细节与心理描写较好的,能围绕小天鹅为什么不哭泣的原因展开,有“点睛” 之笔 11 分;细节与心理描写突出,有文采, 扣题立意深刻,中心突出,“点睛”手法巧妙,12-15 分。 七、 (50 分) 21.参考 2011 年江西高考作文 附参考译文: 元岩字君山,是河南洛阳人。元岩喜欢读书,不注重分析章节句读,性情刚正耿直,有才识及 政治才能,以声名气节自许,年轻时与渤海高颎、太原王韶志向相同,相处友好。在北周任官,一 做官就做到宣威将军、武贲给事。大冢宰宇文护见他后很器重他,让他担任中外记室。逐渐升迁任 内史中大夫,封为昌国县伯。宣帝即位,执政昏昏庸暴虐,京兆郡丞乐运就用车载着棺材来到朝廷, 陈述宣帝的八条过失,言辞非常恳切激烈。宣帝大怒,将要杀掉他。满朝臣子都很害怕,没有谁敢 搭救他。元岩对人说:“臧洪在会盟的那一天,尚且能够以死谏帝,他的情况可以和比干相比啊!如 果乐运不能得到赦免,我将和他一同死去。”来到宫殿请求召见,对宣帝说:“乐运知道上书请奏一定 会被杀,而不顾性命这样做的原因,是想取得后世的好名声。陛下如果杀了他,就是成就了他的名 声,落在他的圈套了啊。不如慰劳一番把他打发走,来广扬您的大度。”乐运因而获得赦免。后来宣 帝想要诛杀乌丸轨,元岩不肯草拟诏书。御正颜之仪恳切地进谏不被采纳,元岩接着进谏,脱下头 巾额头往地上碰,三次跪拜三次上前。宣帝说:“你想要与乌丸轨结党吗?”元岩说:“我不是要与乌 丸轨结党,只是担心滥杀会使天下人失望。”宣帝发怒,让宦官抽打他的脸,于是被废置在家。 高祖当丞相的时候,加官任开府、民部中大夫。等到受禅继位,拜任兵部尚书,加爵平昌郡公, 食邑二千户。元岩秉性严谨持重,通晓时务,每次上奏议事,都义正言辞,在朝廷当面进谏陈说, 无所顾忌回避。皇上及众公卿,都敬畏他。当时高祖刚刚即位,常常以周代诸侯微弱,以至于灭亡 的事为戒,因此分封各位王子,让他们的权利与王室相等,来使江山像磐石那样坚固。派晋王杨广 镇守并州,蜀王杨秀镇守益州。二位王子都很年幼,于是大规模挑选忠贞贤良又有很好名望的人来 充当他们的幕僚辅佐。在那时候元岩与王韶都以耿直出名,众人议论说二人才干都与高颎相等,因 此拜任元岩为益州总管长史,王韶为河北道行台右仆射。高祖对他们说:“二位先生是宰相大才,现 在委屈你们来辅佐我的儿子,就如同汉高祖让曹参辅佐齐王的心意。”等到元岩到益州为官,法令严 明,官吏百姓都称赞。蜀王生性喜欢奢侈,曾经要捕捉獠人(蛮人)来充当宫中宦官,又想活活杀 死死犯,取他们的胆来做药。元岩都不领命,推开宫门急切进谏,蜀王就道歉谢作罢。蜀王害怕元 岩的耿直为人,所以常依循法度办事。蜀中的官司案件,元岩所判决的,没有谁不心悦诚服。其中 那些有罪被判罚的,互相说:“平昌公判了我的罪,我又有什么不服气的呢。”皇上非常嘉许他,给了 他很多赏赐。

·8 ·


相关文档

2013届高三语文模拟试卷及参考答案江西省临川一中2012届高三4月模拟考试 语文
2013届高三语文模拟试卷及参考答案江西省上饶市2012届高三下学期第一次高考模拟考试语文试题卷
2013届高三语文模拟试卷及参考答案江西省南昌市2013届高三上学期期末教学质量检测考试语文试卷
2013届高三语文模拟试卷及参考答案江苏省徐州市2012届高三第一次质量检测语文试题
2013届高三语文模拟试卷及参考答案湖南省2012届高三4月第二次十二校联考语文
2013届高三语文模拟试卷及参考答案安徽省皖北协作区2012届高三3月第一次联考语文
2013届高三语文模拟试卷及参考答案2012年全国高考(江西卷)语文试题及答案
2013届高三语文模拟试卷及参考答案江西省上饶县中学2013届高三第二次月考语文试题
2013届高三语文模拟试卷及参考答案陕西省西工大附中2012届高三第三次适应性训练题语文
2013届高三语文模拟试卷及参考答案山东省济南市2012届高三下学期3月高考模拟考试语文试题(二模)
电脑版